Week 11

DIENSTEN: 

ZONDAG 21 MAART 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: R Bosma

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Zondag 21 maart is het de vijfde zondag in de 40-dagentijd. We lezen uit Johannes 12: 20-33. In dit verhaal vertelt Jezus hoe de graankorrel in de aarde valt, sterft en meervoudig weer opkomt. Het verhaal lijkt op het verhaal van Jezus zelf. ds. Aafke Nicolai

UIT DE PASTORIE: Geef het licht van Pasen door. In het vorige kerkblad kondigde ik aan dat je met je telefoon een filmpje kunt maken waarin je het licht van Pasen doorgeeft. De eerste filmpjes zijn binnen! Met Pasen gaan we deze film van al die filmpjes aan elkaar hopelijk in de kerk vertonen en op de website. Voor wie het de vorige keer nog niet gelezen heeft of is vergeten. Ieder maakt een filmpje met de telefoon, waarin een brandende kaars wordt doorgegeven, van links naar rechts (schrijfrichting). Je kunt daar iets bij zeggen, een boodschap. Bijvoorbeeld: ‘Ik wens ieder een gezegend Paasfeest ‘. Het kan ook in stilte. Ik ga al deze filmpjes aan elkaar plakken en zo geven wij virtueel het licht van Christus aan elkaar door als teken van hoop. Tip 1: Vraag iemand die bij je op bezoek is dit filmpje de maken. Tip 2: houdt de telefoon horizontaal (liggend). Tip 3: kijk op de website voor een voorbeeldfilmpje. De filmpjes kunnen gestuurd worden naar aafkejnicolai@gmail.com. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635) 

WALK EN TALK: Wandelen en praten in tweetallen. We maken ter plekke afspraken en gaan op een veilige manier met elkaar wandelen. Iedereen is welkom: De volgende keer is op donderdag 18 maart om 10.00 uur bij de Grote Kerk in Hindeloopen. In Stavoren op woensdagmorgen 24 maart om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk te Stavoren. Je kunt gewoon komen, opgeven is niet nodig. Ds. Aafke Nicolai

ZIEKEN: Wij willen allen die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis, veel sterkte en Gods nabijheid toe wensen in deze moeilijke tijd.

AGENDA: Walk en Talk: Woensdag 10 en 24 maart om 10.00 uur bij de Nicolaaskerk.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *