Week 08

DIENSTEN: 

ZONDAG 28 FEBRUARI 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: H. Zwaan

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: We lezen verder uit het boekje Marcus. Marcus levert veel stof tot nadenken op. Zondag 28 februari gaat het over Marcus 9: 2-10. We kennen dit verhaal als de ‘verheerlijking op de berg’. Vorige week waren we met Jezus in de woestijn, nu gaan we de berg op. Weg van het alledaagse en gericht op de gedachten en verlangens van de allerhoogste. Mozes en Elia verschijnen op de berg. Net als in 1 Koningen 19: 9-18. Na deze ervaring daalt Jezus weer af en staat weer met beide benen op de grond met Petrus, Jakobus en Johannes. Vooral zijn leerling Petrus heeft daar moeite mee. Hij wil daar blijven en deze ervaring vasthouden. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635).

UIT DE PASTORIE: In het vorige kerkblad schreef ik over de 40 dagenkalender. Daar kun je elke dag iets passends lezen. Ik las in de krant: ‘Het moet wel een beetje pijn doen in de veertigdagentijd’. Zo is de vasten ooit begonnen, als tijd van vrijwillige beperking van voedsel, met een rammelde maag. Maar voor velen doet het deze dagen sowieso al pijn. De afzondering en de maatregelen zorgen ervoor dat je op jezelf bent teruggeworpen. Gelukkig is er perspectief in een vaccin. Ieder kan voor zich een eigen opdracht formuleren in deze 40 dagentijd. Mijn vastenopdracht is elke dag een aantal liederen uit het liedboek zingen uit de periode veertig dagentijd en Pasen. Zo blijf ik mijn stem oefenen en leer ik ook nog veel. ‘Zingen is tweemaal bidden’ heeft kerkvader Augustinus, volgens de overlevering, ooit gezegd. Ik kom prachtige liederen tegen, die we in de kerk nog nooit hebben gezongen. Een pareltje vond ik in lied 541:                                                                     

Veertig jaren lopen door het hete zand.

Veertig jaren lopen naar het goede land:

daar zal melk en honing zijn,

de Heer zal onze koning zijn.

Veertig jaren lopen naar het goede land.

Ik hoop dat ieder iets passends vindt om bij stil te staan onderweg naar Pasen. Onze gedachten gaan uit naar mensen dichtbij, die te maken hebben met ziekte en verlies. Wij dragen hen op in de liefde van de Heer. Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek mag u mij altijd bellen, wanneer het gewenst is kom ik op bezoek. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

WINTERWERK: Het is even afwachten wat de volgende persconferentie brengt. In het winterwerkprogramma staat voor zaterdag 6 maart een Odulphuswandeling gepland. Of dat door kan gaan en op welke manier kunnen we na de persconferentie bekijken.

AGENDA: Alle activiteiten uit het winterwerkprogramma en activiteitengids worden eerst uitgesteld.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *