Week 07

DIENSTEN: 

ZONDAG 21 FEBRUARI 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: H. Zwaan

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: We lezen verder uit het boekje Marcus. Marcus levert veel stof tot nadenken op. Zondag 21 februari gaat het over Marcus 1: 12-15. Jezus wordt op de proef gesteld. In de woestijn zijn wilde dieren, maar ook engelen om voor hem te zorgen. Het is de eerste zondag in de veertigdagentijd. Tijd van bezinning. De vieringen zijn soberder, zonder glorialied. We lezen de verhalen van Jezus op weg naar Pasen. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE: De dagen rijgen zich aaneen en voor je het in de gaten hebt is het alweer de eerste zondag in de veertigdagentijd. In 40 dagen bereiden we ons voor het feest van Pasen. Op de kerkelijke kalender het belangrijkste feest. Belangrijker dan Kerst. De voorbereidingstijd voor kerst is vier weken. Voor Pasen hebben we zes nodig. Bij onze Rooms Katholieke broeders en zusters is deze tijd gekoppeld aan vasten. Ik de protestantse traditie is daar ook steeds meer aandacht voor. Vasten heeft een bredere betekenis dan ‘minder eten’. Het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld elke week een kaartje sturen aan iemand die het nodig heeft. Of geen koekje bij de koffie. Ieder kan zelf iets bedenken om even stil te staan en je te bezinnen op het leven van Christus. De protestantse kerk geeft een 40 dagenkalender die gratis te bestellen is. Daar staan ook mooie tips in om deze tijd te beleven. Te bestellen via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender. Mijn hoop is dat we elkaar met Pasen weer kunnen ontmoeten in de kerk. Of dat kan is even afwachten. Voor ieder die het moeilijk heeft in deze tijd wens ik toe de nabijheid en liefde van God, de Vader. Dat wij elkaar bemoedigen en steunen. U mag mij altijd bellen om even te praten, samen wandelen kan ook. Wanneer ik er even niet ben kunt u een boodschap inspreken, dan bel ik terug. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635) 

JUBILEUMUITZENDING KERKDIENSTGEMIST: Afgelopen vrijdag 12 februari hadden we een bijzondere uitzending van kerkdienstgemist, een jubileum uitzending met verzoeknummers en bingo. Hartelijk dank voor degenen die muziek hebben aangevraagd. We hadden deelnemers en prijswinnaars uit Stavoren en Hindeloopen. De prijswinnaars hebben hun prijs al ontvangen of zeer binnenkort. Ook dank aan de bezorgers van het kerkblad die de bingokaartjes hebben bezorgd. Bij het verschijnen van dit kerkblad is de ijspret waarschijnlijk al voorbij. De prijs was zeer toepasselijk, een emmertje elfstedendrop. Hartelijke groet van voorbereidingscommissie; Klaas, Klaas Gert en Aafke.

IN MEMORIAM GERRIT VISSER: Op zaterdag 6 februari 2021 is overleden Gerrit Visser. Hij woonde samen met zijn vrouw Nanke aan de Voorstraat 87. In datzelfde huis werd hij geboren op 27 oktober 1935. Hij was de  jongste in het gezin van Jelle Visser en Sofia Mulder. Zijn vader was boer en zo rolde hij ook het boerenvak in. Later ging hij werken bij het waterschap. Het gezin van Gerrit en Nanke was intussen voltallig met zes kinderen. Gerrit genoot van zijn kinderen en kleinkinderen. Toen de kinderen uitvlogen bleef het huis van Gerrit en Nanke het middelpunt. Het verlies van zijn kleinzoon Douwe en zoon Jelle was ondraaglijk voor Gerrit. Het koste hem moeite om de levensvreugde weer terug te vinden. Zijn geloof heeft hem altijd kracht gegeven. Op 11 februari hebben we in de Nicolaaskerk afscheid van hem genomen. Zijn kinderen en kleinkinderen vertelden in de dankdienst van hun bijzondere heit, pake en oerpake. Veel mooie herinneringen werden opgehaald. Toen zij trouwden kregen zij de woorden uit Deuteronomium 33: 27 mee, daar staat ‘Onder u zijn eeuwige armen’. Bij zijn afscheid klonken die woorden opnieuw. Ze komen uit de afscheidsrede van Mozes aan zijn volk. Mozes zal niet met het volk meegaan het beloofde land in, hij wil zijn volk bemoedigen en troosten. De laatste jaren eisten de jarenlange dialyse hun tol. Op vrijdag 5 februari ging hij voor het laatst naar het ziekenhuis en reed hij samen met Nanke in de ambulance langs Skarl en Laaksum. Gerrit genoot intens van het leven tot het niet meer ging. In de nacht erna is hij rustig gestorven. Hij heeft zich overgegeven aan de eeuwige armen van zijn Heer. Moge dat de familie tot troost zijn. Ds. Aafke Nicolai.

AGENDA: Alle activiteiten uit het winterwerkprogramma en activiteitengids worden eerst uitgesteld.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *