Week 06

DIENSTEN: 

ZONDAG 14 FEBRUARI 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: H. Zwaan

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: We lezen verder uit het boekje Marcus. Marcus levert veel stof tot nadenken op. Zondag 14 februari gaat het over Marcus 1: 40-45 en 2 koningen 5: 1-15. In beide verhalen is er sprake van een huidziekte. Onder normale omstandigheden zou dit het carnavals weekend zijn. Woensdag is Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd. We gaan op weg naar Pasen. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com) tel. 0514-851635) 

UIT DE PASTORIE: Zingen. In de kerk mogen we niet meer zingen. Thuis gelukkig wel. We hebben besloten om tijdens de luistervieringen vanuit de Nicolaaskerk toch een organist te vragen. De organist zit veilig boven en begeleidt de gemeentezang. Ik stel me voor dat wanneer ik de gemeentezang in de lege kerk aankondig de mensen thuis een liedboek pakken en openslaan bij het aangegeven lied. De organist speelt het voorspel en zet in, zoals we dat gewend zijn, waarna de gemeente thuis zingt. ‘Zingen is tweemaal bidden’. Dat schijnt Augustinus ooit gezegd te hebben. Wanneer bidden soms moeilijk is dan kan ik volstaan met zingen. Zo kunnen we toch in verbondenheid vieren met God, de gemeente en elkaar. Deze week vond ik een mooie reiszegen, die ik hier graag deel. Ga dan op weg en laat Gods stem je leiden. Draag de zegen van Gods liefde en bemoediging mee. De Eeuwige zegene je met de uitbundige liefde van de Vader. De Eeuwige zegene je met de vrede van Christus die alle verstand te boven gaat. De Eeuwige zegene je met de nabijheid van Gods Geest waarheen je zult gaan. Mag Gods koninkrijk komen daar waar jij je voet zet! Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com) tel. 0514-851635)

JUBILEUMUITZENDING KERKDIENSTGEMIST: Jubileumuitzending kerkdienstgemist. Bij dit kerkblad hebt u bingokaartjes ontvangen. Vanuit de Nicolaaskerk wordt vrijdagmiddag 12 februari om 15.00 uur live bingo gespeeld met tussendoor verzoeknummers. U kunt nog liederen doorgeven aan aafkejnicolai@gmail.com of bellen naar 0514-851635 (uiterlijk 9 februari). Bij bingo direct bellen met 0653933751. Wie geen internet heeft kan misschien samen luisteren en spelen met iemand die wel internet heeft. Kerkdienstgemist is ook te ontvangen op een smartphone en tablet. Ga naar kerkdienstgemist.nl Stavoren. De voorbereidingscommissie.

AGENDA: Alle activiteiten uit het winterwerkprogramma en activiteitengids worden eerst uitgesteld. Wel kunt u ‘een lied dat je raakt doorgeven’ en meedoen aan de jubileumuitzending met bingo via kerkdienstgemist.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *