Week 05

DIENSTEN: 

ZONDAG 7 FEBRUARI 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: H. Zwaan

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Een aantal personen hebben aan mij doorgegeven een lied dat je raakt. In elke kerkdienst komt één lied aan de orde. We gaan luisteren naar het lied en het persoonlijke verhaal dat erbij hoort. Meer liederen en verhalen zijn van harte welkom. Zondag 7 februari zal de overdenking gaan over Markus 1: 29-34. Daarbij heb ik gekozen om te lezen Spreuken 31: 10-31. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com) tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE: Wanneer ik teveel binnen zit ga ik naar buiten. In de tuinen en plantsoenen zie ik overal de eerste sneeuwklokjes opkomen. Ook de narcissen en krokussen maken zich op voor de lente. Met angst en beven wacht ik de vorst af die is voorspeld. Hoewel ik weet dat ze er wel tegen kunnen. In lied 977 gaat het over erop uit gaan ‘Ga uit o mens en zoek uw vreugd’. In deze tijd is het nodig om erop uit te gaan. Te voelen en te ruiken, de natuur te beleven. Gelukkig kan dat hier volop. In het tweede vers van dit lied wordt de tulp en de narcis genoemd ‘De bomen zijn in blad gezet, de aarde dekt haar naaktheid met een lichte groene wade; en tulp en narcis evenzo: veel heerlijker dan Salomo bekleedt ze Gods genade’. Het is een prachtig lied. Ik wens iedereen, die het moeilijk heeft in deze dagen, een open oog en oor voor dit lentelijk festijn. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com) tel. 0514-851635) 

JUBILEUMUITZENDING KERKDIENSTGEMIST: In Stavoren maken we nu ongeveer een jaar gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Alle redenen voor een extra feestelijk uitzending. Het is een prachtig medium en het werkt verbindend. Zeker in deze tijd dat we nog niet bij elkaar mogen komen. Voor deze speciale uitzending organiseren we een bingo met verzoeknummers van gemeenteleden. Bij het volgende kerkblad vindt u bingo kaartjes. Tussen de verzoeknummers door spelen we bingo vanuit de Nicolaaskerk. U bent thuis en kunt online meedoen met de bingo. Wie bingo heeft kan bellen. Dit komt live in de uitzending. Het telefoonnummer wordt het volgende kerkblad bekend gemaakt. Hopelijk gaat dit goed. We hopen in ieder geval op veel spel en luisterplezier. Verzoeknummers kunt u mailen naar aafkejnicolai@gmail.com of bellen naar 0514-851635 (uiterlijk 9 februari). De uitzending is op vrijdagmiddag 12 februari 2021 om 15.00 uur. Ook luisteraars in Hindeloopen worden van harte uitgenodigd mee te doen. Wie geen internet heeft kan misschien samen luisteren en spelen met iemand die wel internet heeft. De voorbereidingscommissie.

BLOEMENDIENST: Er worden iedere week bloemen namens de gemeente bezorgd maar in deze tijd van online diensten wordt dat gedaan door de diaconie of de ouderling van dienst. T.z.t. krijgen de vrijwilligers wel weer een lijstje zoals ze gewend zijn. De bloemen in januari waren voor: fam. G. Wolthuis, fam. A. de Groot en fam. B. de Haan. Een vriendelijke groet van de diaconie. 

BAZAR: “Normaal” gesproken om deze tijd zijn wij volop met de bazar bezig maar ook voor ons zit er niets anders op dan de bazar een jaartje uit te stellen. Misschien dat we in het najaar nog met een leuke actie komen maar dat hangt helemaal van de situatie dan af. Het belangrijkste nu is dat we allemaal gezond blijven en hopelijk kunnen we in het voorjaar van 2022 weer gezellig met elkaar in het lokaal een bazar organiseren. Stay safe! De bazarcommissie: Femke, Hettie, Tineke, Tineke en Wilma

ZIEKEN: Wij willen allen die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis veel sterkte en Gods nabijheid toe wensen in deze moeilijke tijd.

AGENDA: Alle activiteiten uit het winterwerkprogramma en activiteitengids worden eerst uitgesteld. Wel kunt u ‘een lied dat je raakt doorgeven’ en meedoen aan de jubileumuitzending met bingo via kerkdienstgemist.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *