Week 04

DIENSTEN: 

ZONDAG 31 JANUARI 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: K.G. Wolthuis

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Op zondag 31 januari mag ik voorgaan en lezen we verder uit het evangelie van Markus. Nadat Jezus zijn eerste  leerlingen om zich heen verzameld heeft gaat hij naar de synagoge te Kafarnaüm. De mensen zijn diep onder de indruk van wat Jezus vertelt en hij geneest een man die bezeten is. We lezen het in Markus 1: 21-28. Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com) tel. 0514-851635) 

UIT DE PASTORIE: ‘Een lied dat je raakt’. In de activiteitengids staat dat we in januari een viering zullen wijden aan het thema ’Een lied dat je raakt’. Vorig jaar kwamen we bij elkaar in de kerk van Stavoren en hebben een aantal gemeenteleden vertelt over het lied dat hen geraakt heeft op een bepaald moment in hun leven. We luisterden naar saxofoon, trompet en orgelspel. Het smaakte naar meer en we spraken af om dit te herhalen in januari 2021. Nu is alles anders. Toch zou het wel kunnen. Heb je een lied dat je raakt? Geef het door, het liefst met een verhaal erbij. Het lied krijgt een plek in een viering en het verhaal erbij kan voorgelezen worden door jezelf of een ander. Het hangt even van de situatie af. Wanneer er veel inzendingen zijn kunnen we er een speciale viering aan wijden. Ik kijk uit naar de inzendingen. De vieringen zijn te beluisteren via kerkdienstgemist.nl Stavoren. Op deze manier kunnen we elkaar moed geven. Ik wens ieder die dat nodig heeft Liefde en Kracht van de Heer toe en eindig met de woorden uit I Korintiërs 13 Houd moed en heb lief. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635).

AGENDA: Alle activiteiten uit het winterwerkprogramma en activiteitengids worden eerst uitgesteld. Wel kunt u ‘een lied dat je raakt doorgeven’, zie informatie bij ‘Uit de pastorie’.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *