Week 3

DIENSTEN: 

ZONDAG 24 JANUARI 9.30u.: Dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: K.G. Wolthuis

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Sinds een aantal weken kunnen we elkaar niet zien in de kerk. Gelukkig is er kerkdienstgemist.nl en is de dienst te volgen via internet. Zondag 24 januari lezen we verder uit het evangelie van Marcus. Het is het meest compacte evangelie dat we hebben. Marcus formuleert zorgvuldig en zegt niets teveel. Op deze zondag lezen we Marcus 1: 14-20. Jezus verzamelt de leerlingen om hem heen. Zij zijn aan het vissen in het meer van Galilea. ‘Kom, volg mij’, zegt Jezus. wat betekent dat Jezus volgen? Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE: Afgelopen dinsdag kregen we van onze minister-president de laatste maatregelen i.v.m. de Covid 19. We moeten het nog even volhouden. Ik merk bij mezelf en bij anderen dat we steeds meer verlangen naar ‘gewoon’. Dat je niet meer bang hoeft te zijn voor een ander, want stel je voor…of een ander voor jou. Ik heb alle vertrouwen in dat het weer goed komt en dat we weer wat vrijheid zullen krijgen met de komst van het vaccin. De kerkdiensten kunnen gelukkig doorgaan als luistervieringen. Ook zijn er steeds twee zangers die de gemeentezang vervullen. Thuis kan natuurlijk ook volop gezongen worden. Van een aantal gemeenteleden weet ik dat ze luisteren. Wanneer ik in de bijna  lege kerk sta stel ik me voor dat zij met een liedboek en misschien een bijbel luisteren en zingen. Het doet goed die verbondenheid met elkaar te ervaren. De plannen die we hadden voor de maanden januari en begin februari moeten we maar even bewaren voor een ander moment. De Bijbelverhalen zijn voor het Joodse volk telkens verhalen van hoop geweest. We zijn op weg naar een goede toekomst en God gaat met je mee. Die woorden gelden ook vandaag voor ons. Laten we daar hoop uit putten. Ook moed en kracht voor onze zieken, wij bidden voor hen. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635) 

KERKBALANS: Zaterdag, 16 januari start de actie kerkbalans. Deze actie is van groot belang voor onze protestantse gemeente. Wij, de kerkrentmeesters, bevelen de actie van harte bij u aan. U weet misschien dat de financiële positie van de kerk in zwaar weer verkeert! Ook daarom vertrouwen wij op uw gaven. Uw kerkrentmeesters.

VERJAARDAGSFONDS: Sinds maart 2020 bleven we kaarten bezorgen maar kreeg niemand een zakje erbij omdat we, vanwege corona, contactmomenten zoveel mogelijk wilden vermijden. Het jaar 2021 is enkele weken oud en de kaarten voor het eerste kwartaal zijn geschreven. Samen proberen we met de lopers mooie kaarten, passend bij de persoon, te bezorgen. Helaas is corona nog steeds onder ons en komen de lopers geen zakjes ophalen, maar u mag te allen tijde uw gift storten. Vanaf het tweede kwartaal kunt u weer een zakje bij de kaart verwachten. Kunt u het gebaar van een kaart waarderen en wilt u het kerkenwerk steunen , dan mag u het zakje bij Botty de Haan Schans 19 in de groene brievenbus deponeren. Komt u liever niet buiten, dan mag u het storten op rekeningnummer NL 60RABO0174887647. De opbrengst van de volwassenen gaat naar de kerkomroep. De opbrengst van de kinderen/jeugd gaat vanaf dit jaar naar stichting ‘het vergeten kind’. Bij voorbaat hartelijk dank! Een lieve groet van Botty de Haan.

IN MEMORIAM Jellie Zwaan-Albada: Jellie Albada werd op 2 juli 1928 in Staveren geboren. Via de muziek kwam ze Sjoerd Zwaan tegen en zij trouwden. Vanwege het werk van Sjoerd gingen ze in Haarlem wonen. Daar is Klaas geboren. Na twee jaar verhuisden ze weer naar Staveren. Jellie vond het fijn om dichter bij de familie te wonen. In Staveren is Wim geboren. Door het werk van Sjoerd als sluiswachter woonden ze in de sluiswachterswoning, eerst bij de oude sluis en vanaf 1968 bij de nieuwe sluis. Op 26 februari 1973 werd alles anders, op deze dag is Sjoerd verdronken tijdens zijn werkzaamheden bij de sluis. Van het ene op het andere moment moest Jellie haar man, hun zoons hun vader en de beide familie hun broer en zwager missen. Jellie kon er niet over praten en verborg haar verdriet diep in haar hart weg. Zij moesten de sluiswachterswoning verlaten en gingen wonen aan de Achterdelft en later naar de Kapiteinstraat. Bloemen en de natuur waren haar lust en haar leven. Ze kon prachtig bloemschikken en gebruikte alles wat ze in de natuur vond. Ook op sociaal terrein was ze actief, onder andere bij de vrouwenbond en de Stichting Janke Tromp. De laatste jaren werd haar wereld steeds kleiner en ging zij in de Finke wonen. Daar is zij op 7 januari in alle rust overleden. Op 13 januari namen wij afscheid van haar in de Nicolaaskerk. We lazen gedeelten uit Psalm 139. Deze Psalm gaat over God, die ons kent. God kent ons en voor hem zijn wij goed genoeg. Ons verborgen verdriet en onze verlangens zijn bij hem in goede handen. Deze psalm hebben we gekozen met het oog op het afscheid van Jellie. Wij mogen vertrouwen dat zij bij God is, die tranen van ogen afwist en alles nieuw maakt. Ds. Aafke Nicolai.

AGENDA: De activiteiten uit het winterwerk zijn uitgesteld.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *