Week 02

DIENSTEN: 

ZONDAG 17 JANUARI 9.30u.: RSK dienst (kerkdienstgemist.nl)

VOORGANGER: Zs. T. Tholen

OUDERLING VAN DIENST: Raad van Staverse Kerken

KOSTER:

BLOEMENDIENST:

BIJ DE DIENSTEN: Op zondag 17 januari is er een kerkdienst van de Raad voor Staverse Kerken. Dit is dienst voor de eenheid van de kerken. De voorganger is dominee Thea Tholen. De dienst wordt wegens omstandigheden eerder opgenomen maar is gewoon te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

UIT DE PASTORIE: Gebed voor de eenheid. De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. De gebedsweek wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. Uit het voorbereidingsboekje een gebed, met als thema groeien in eenheid, een passend thema in deze tijd: 

Heilige Geest, levendmakend vuur en zachte adem, 

kom en blijf in ons.                                                                                                                                    

Vernieuw onze passie voor eenheid,                                                                                                             

zodat we de band die ons met U verenigt voor ogen houden.                                                             

Mogen allen die sinds hun doop bekleed zijn met Christus,                                                                        

één zijn en samen getuigen van de Bron van onze hoop.

Amen.

Van een aantal gemeenteleden weten we dat ze ziek zijn en zorgen hebben om de toekomst. Laten we hen ook noemen in onze gebeden. Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

KERKBALANS: Zaterdag, 16 januari start de actie kerkbalans. Deze actie is van groot belang voor onze protestantse gemeente. Wij, de kerkrentmeesters, bevelen de actie van harte bij u aan. U weet misschien dat de financiële positie van de kerk in zwaar weer verkeert! Ook daarom vertrouwen wij op uw gaven. Uw kerkrentmeesters.

AGENDA: De activiteiten uit het winterwerk zijn uitgesteld.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *