Week 01

DIENSTEN: 

ZONDAG 10 JANUARI 9.30u.: Uitzending via kerkdienstgemist.nl

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

BLOEMENDIENST: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN: Zondag 10 januari: Met kerst vieren we zijn geboorte. Op de tweede zondag in januari staat altijd het verhaal van de doop van Jezus op het preekrooster. Jezus wordt door zijn Vader uitgekozen, zoals ook wij allen afzonderlijk zijn uitgekozen. Dit jaar lees ik het verhaal uit Marcus 1: 1-13. Deze luisterviering kunt u beluisteren via kerkdienstgemist.nl Stavoren. Ik verlang naar de tijd dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Tussen de mooie liederen die nu gemaakt worden vond ik deze. 

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Het hele lied is te vinden op https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-bijeen

Een hartelijke groet van ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE: Iedereen een gezegend nieuwjaar gewenst. In het laatste kerkblad gingen we er nog vanuit dat we gewoon kerst konden vieren in de kerken. Beide kerken waren prachtig versierd. De kerstboom was weer met hulp van velen in de kerk gezet en opgetuigd. We hebben er maar kort van kunnen genieten. Met pijn in het hart zijn de kerkdiensten voorlopig alleen online te beluisteren via kerkdienstgemist.nl Stavoren. Het is jammer, maar gelukkig kunnen we op deze manier toch in geloof met elkaar verbonden blijven. Speciale dank aan Piet Sprik, die zorgde voor de opname van de kerstnachtdienst vanuit verschillende kerken uit de omgeving. Het is een mooie viering geworden, die door velen bekeken is. Via het YouTube kanaal van Omroep Sudwest is de kerstnachtdienst nog steeds te bekijken. Dit jaar viel me op dat er ook meer kaartjes in de bus vielen met lieve wensen voor het nieuwe jaar dan anders. Het is belangrijk om met elkaar verbonden te blijven. Voor het eerst heb ik een YouTube filmpje gemaakt en geüpload. Deze videoboodschap is te vinden op YouTube (een gezegend nieuwjaar Aafke Nicolai) en op mijn facebookpagina. Ook op de websites van de protestantse gemeenten te Hindeloopen en Stavoren gemeenten staat de link. Ik wil alle mensen bedanken, die ondanks de beperkende maatregelen gezorgd hebben voor een kerk in kerstsfeer, voor de muziek, de zangers, het meedenken en bidden, voor alle betrokkenheid. Het geeft hoop en moed voor de toekomst. Tot en met 17 januari zijn er geen vieringen in de kerk. Op 3 en 10 januari ga ik voor in de Nicolaaskerk. Deze vieringen zijn te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635) 

GAST AAN TAFEL: Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs om uw bijdrage aan ‘Gast aan Tafel’ op te halen.

AGENDA: De activiteiten uit het winterwerk zijn uitgesteld.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *