Week 47

DIENSTEN: 

ZONDAG 22 NOVEMBER  11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk (Zondag der Voleinding)

VOORGANGER: Ds. J. A. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Visser

KOSTER: Pieter Kampen

AUTODIENST:  Bouke Jan Smid (682079)

BLOEMENDIENST: Sjoerd Grouwstra

BIJ DE DIENSTEN: Eeuwigheidszondag: In de viering van 22 november (11.00 uur) gedenken we de gemeenteleden en stadsgenoten die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Familieleden, die voor deze viering bericht hebben gehad, zijn uitgenodigd een kaars aan te steken voor hun overleden familielid. Omdat we verplaatsingen in de kerk zoveel mogelijk beperken gaat het daarna iets anders. U kunt van tevoren een naam doorgeven die u genoemd wilt hebben. De voorganger noemt die naam en een kerkenraadslid zal een kaars aansteken. U kunt die naam aan de voorganger doorgeven, per mail (aafkejnicolai@gmail.com) of telefoon (0514-851635). Naast de familie van de overledenen is plaats voor twintig gemeenteleden. Om er zeker van te zijn dat u een plaats hebt en niet tevergeefs komt, vragen we om u op te geven. Dit kan bij de scriba (0514-682072 of berendendorydevries@hetnet.nl). Het is altijd mogelijk om live en ook later de kerkdienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Zo hopen we, ondanks beperkingen, dat iedereen kan meedoen en we op een mooie en waardige manier gedenken. Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE: Laatste zondag kerkelijk jaar. Op 31 december gaan we van 2020 naar 2021. Het kerkelijk jaar verloopt anders dan het ‘gewone’ jaar. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is eigenlijk de oudejaarsavond van de kerk. Op de laatste zondag voor advent sluiten we het kerkelijk jaar af en kijken we terug. Deze zondag heet ook wel Voleindingszondag of Eeuwigheidszondag. In veel kerken worden de namen gelezen van degenen die zijn overleden het afgelopen kerkelijk jaar. Sommige  gemeenten doen dit op 2 november, Allerzielen. We sluiten het jaar af en maken een nieuw begin. Na de laatste zondag begint de voorbereidingstijd voor kerst. Deze tijd noemen we advent, dat betekent ‘tijd van verwachting’. Zoals een zwangere vrouw ‘in verwachting’ is. Zo is de kerkelijke gemeente in afwachting van de komst van het kind Jezus. Ook de liturgische kleur verandert van groen naar paars. De kleur paars staat voor voorbereiding op een nieuw begin. Nieuwe hoop bij de geboorte van het kind Jezus, Licht in de wereld. Een prachtig adventslied is Lied 433:

Kom tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht,                                                                                                                              

licht dat in de nacht begint,                                                                                                                             

kind van God, Maria’s kind. 

Ik wens u allen een hoopvolle en liefdevolle tijd toe, waarin we ons voorbereiden op het Licht van Christus. Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

SOLIDARITEITSKAS: Deze week ontvangt of ontving u de envelop met brief en aangehechte acceptgiro voor de Solidariteitskas. Solidariteit is van alle dag. Solidair zijn met elkaar en met andere Protestantse Gemeenten. Hiervoor is de Solidariteitskas in het leven geroepen, om gemeenten die het financieel minder hebben, toch te kunnen ondersteunen. 

Voor het geval wij als Protestantse Gemeente te Stavoren onze reserves hebben verbruikt, zou het ook in de rede liggen om bij een eventuele aanschaf of noodzakelijke investering een beroep op deze Solidariteitskas te doen, zodat onze gemeente verder kan. Wie wil dat nou niet? Door mee te doen aan deze Solidariteitskas, steunt u direct noodlijdende gemeentes.Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,00. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?  Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

JEUGDKERK: Zondagavond 22 november is er weer jeugdkerk voor de jeugd van 12 tot 15 jaar. Ik zie jullie graag om 19.00u. in het lokaal. Groetjes Henriëtte.

AGENDA: Helaas zijn alle geplande activiteiten in verband met de maatregelen opgeschort.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *