Week 46

DIENSTEN: 

ZONDAG 15 NOVEMBER  9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk

VOORGANGER: Ds. G.P.R. Pennekamp uit Oosthem

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Pieter Kampen

AUTODIENST:  Wim Kuperus (681368)

BLOEMENDIENST: Pieter en Margriet Kampen

BIJ DE DIENSTEN: Zondag 15 november is in Hindeloopen en Stavoren een gastvoorganger. De uitnodigingen voor de  laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn verstuurd. In de viering van 22 november gedenken we de gemeenteleden en stadsgenoten die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Het is altijd een indrukwekkende viering. Ook dit jaar willen we die houden zoals we gewend zijn, binnen de mogelijkheden die er zijn. In het volgende kerkblad daarover meer. 

UIT DE PASTORIE:  Vorige week schreef ik over ‘Denken in wat kan’. Dat wordt wel op de proef gesteld. De ene week kan iets nog wel en de volgende week níet meer. Dat vraagt de nodige flexibiliteit. Als kerkgemeenschap willen we ons aan de richtlijnen houden. Dat betekent dat we een aantal zaken uitstellen, zoals de gemeenteavond, de Bijbelstudie en de inloopochtend in het Lokaal in Stavoren. De tweede Odulphuswandeling is verschoven naar het voorjaar. Gelukkig kunnen we nog steeds elkaar blijven ontmoeten in de kerkdienst op zondagochtend. Het is zo kostbaar om mensen af en toe in levende lijve te zien en te spreken. Sommigen schrijven of mailen mij n.a.v. de kerkdienst die ze thuis via kerkdienstgemist hebben beluisterd. De kerk is groter dan het aantal personen in het gebouw. En wanneer je wereldwijd kijkt is het nog veel indrukwekkender, het aantal personen dat op zondag samenkomt om de lofzang gaande te houden, ook al zingen we op dit moment alleen in ons hart. Tijdens de dankstond voor gewas en arbeid las ik een gebed uit het boek ‘Zalige Eenvoud’ geschreven door Hinne Wagenaar. Het is het uitgangspunt voor de bijbelstudie, die nu even uitgesteld wordt. 

O God, ver boven ons uit,                                                                                                                                          

God naast ons, als een van ons,                                                                                                                       

God die in ons woont:                                                                                                                                           

wij danken u                                                                                                                                                        

voor de schepping en voor ons leven,                                                                                                             

voor goedheid en vergeving,                                                                                                                                      

voor inspiratie en gemeenschap. 

Ik wens ieder sterkte en bovenal Gods liefde in deze verwarrende tijden. Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

AGENDA: Helaas zijn alle geplande activiteiten in verband met de maatregelen opgeschort.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *