Week 45

DIENSTEN: 

WOENSDAG 4 NOVEMBER  19.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk (Heilig Avondmaal)

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Pieter Kampen

AUTODIENST:  Auke Wouda (681455)

ZONDAG 8 NOVEMBER  9.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: M. Kampen

KOSTER: Pieter Kampen

AUTODIENST:  Pieter Kampen (681771)

BLOEMENDIENST: Jantsje de Boer

BIJ DE DIENSTEN: Hartelijk dank voor de vele reacties die ik kreeg n.a.v. mijn vraag waar je voor wilt danken, dit i.v.m. de dankdag. U kunt nog reageren.  Op zondag 8 november vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. In september vierden we dat met elkaar voor het eerst in coronatijd. Het was een goed begin. Op deze manier kunnen we veilig avondmaal vieren. Ieder gaat direct om de tafel zitten, zodat er geen extra verplaatsingen nodig zijn. De diaken deelt op een veilige manier brood en een bekertje met wijn uit.  Wie thuis meeluistert wordt van harte uitgenodigd mee te doen. Op deze manier kunnen we in verbondenheid met elkaar vieren. Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE:  Denken in wat kan, daar word je vrolijk van. We kunnen gelukkig elkaar ontmoeten in de kerk. Er zijn gemeenteleden die de lofzang letterlijk gaande houden en voor ons zingen. We zijn gezegend met organisten en muzikanten. Koffiedrinken na  de kerkdienst wordt ontraden. Thuis mag je maximaal drie mensen ontvangen. Je kunt dus iemand op de koffie vragen, na de kerkdienst. Of op zondagmorgen samen naar de viering op Omrop Fryslan kijken of de kerkdienst uit Stavoren beluisteren. Of daarna opbellen en de dienst bespreken. Via kerkdienstgemist.nl is de viering uit Stavoren te volgen. Ik wens onze zieken en familie veel sterkte en aan allen Gods zegen in deze verwarrende tijden. Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

BAKKIE TROOST: Toen de coronaperiode in het voorjaar begon ontmoetten we elkaar op straat. Het weer was prachtig. Het virus is jammer genoeg nog niet weg. We hebben nog steeds te maken met beperkingen en buiten wordt het koud. Daarom is het mogelijk om elke woensdagochtend elkaar te ontmoeten in het Lokaal. Het Lokaal is open voor ontmoeting, een praatje en een kopje koffie. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. De eerste inloop is op woensdag 4 november in het Lokaal van 10.00 uur tot 11.00 uur.  

BIJBELSTUDIE: Woensdagochtend 11 november om 10.00 u. is er in het lokaal een bijbelstudie over de zaligsprekingen n.a.v. het boek van Hinne Wagenaar, predikant in Jorwert en van Nij Kleaster, ‘Zalige Eenvoud’. Opgeven  bij (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

ODULPHUSPAD: Zaterdagmiddag 7 november lopen we het tweede deel van het Odulhuspad. Voor informatie en opgave Anita Albada (tel 0629360589)

AGENDA: Zaterdagmiddag 7 november om 13.00 u.: Wandeling Odulphuspad (±11 km) en woensdagochtend 11 november om 10.00 u.: bijbelstudie in het lokaal.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *