Week 44

DIENSTEN: 

ZONDAG 1 NOVEMBER  11.00u.: Dienst in de Nicolaaskerk

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: G. van der Pol

KOSTER: Pieter Kampen

AUTODIENST:  Pieter Kampen (681771)

BLOEMENDIENST: Fam. Koenders

WOENSDAG 4 NOVEMBER  19.30u.: Dienst in de Nicolaaskerk

VOORGANGER: Ds. A.J. Nicolai

OUDERLING VAN DIENST: W. Kuperus

KOSTER: Pieter Kampen

AUTODIENST:  Auke Wouda (681455)

BIJ DE DIENSTEN: Deze zondag nemen we afscheid van Gerrie Keesman-Visser als ouderling en Japke Zwaan-de Vries als diaken. De kerkenraad is heel blij met de opvolger van Siep Heijsman, Christiaan Heijsman. Siep neemt op zondag 13 december afscheid en Christiaan zal op die zondag bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester.  We lezen Matteüs 25: 1-13. Het is het verhaal dat bekend staat de gelijkenis van de vijf dwaze en vijf wijze meisjes. Het lijkt te gaan om een duidelijk zwart/wit schema, goed en fout. Maar is dat wel zo? Ik heb het altijd een wat lastig verhaal gevonden en ben benieuwd wat het oplevert wanneer ik het opnieuw lees.  Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

UIT DE PASTORIE:  Waar wil je voor danken? Op woensdag 4 november vieren we de dankdag voor gewas en arbeid in Stavoren en Hindeloopen. In Stavoren met een viering om 19.30 uur en in Hindeloopen om 20.00 uur met een stilte kring o.l.v. Henk en Marijke van den Berg. Graag wil ik voor de dankdag in Stavoren iedereen uitnodigen om iets door te geven waarvoor je zou willen danken. Ondanks een gevaarlijke ziekte die door het land waart, is er veel om voor te danken. Aan het eind van de viering zal ik het dankgebed uitspreken, dat samengesteld is uit alles waar u dankbaar voor bent.

Het lied van de dankbaarheid is voor mij lied 315 van Fedde Schurer. 

Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefde ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,

en wat voor wijzen bleef verborgen

werd kinderen geopenbaard.

Ieder wens ik dankbaarheid en Gods zegen toe in de tijd die komt. Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

BAKKIE TROOST: Er zijn voldoende vrijwilligers om te kunnen beginnen. Natuurlijk kan wie mee wil doen zich nog aanmelden. Het ‘Bakkie troost’ begint in Stavoren op woensdag 4 november vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur in het lokaal. De data zijn daarna om de twee weken, onder voorbehoud, 18 november, 2 december en 16 december, telkens op woensdag ochtend. Ik zal daar zijn met een gastvrouw of heer. We houden ons aan de regels van het RIVM. Zo kunnen we elkaar op een veilige manier ontmoeten. Ds. Aafke Nicolai (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

BIJBELSTUDIE: Woensdagochtend 11 november om 10.00 u. is er in het lokaal een bijbelstudie over de zaligsprekingen n.a.v. het boek van Hinne Wagenaar, predikant in Jorwert en van Nij Kleaster, ‘Zalige Eenvoud’. Opgeven  bij (aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635)

JEUGDKERK: Op zondag 1 november is er weer jeugdkerk. Ben je tussen 12 en 15 jaar oud? Dan ben je zondagavond tussen 19.00 en 20.00 van harte welkom om het lokaal.  Neem gerust vrienden of vriendinnen mee!  Ik zie je graag op 1 november. Tot dan!

ODULPHUSPAD: Zaterdagmiddag 7 november lopen we het tweede deel van het Odulhuspad. Voor informatie en opgave Anita Albada (tel 0629360589)

AGENDA: Zaterdagmiddag 7 november om 13.00 u.: Wandeling Odulphuspad (±11 km) en woensdagochtend 11 november om 10.00 u.: bijbelstudie in het lokaal.

Diaconie:: RABO: NL50RABO0367800942 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Kerkvoogdij: RABO: NL26RABO0367802538 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of INGbank: NL82INGB0000823432 t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren.

Kopij Ons Kerkblad: kerkblad@pgstavoren.nl.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *