predikant

Een lied dat mij inspireert

Meestal bereid ik een kerkdienst alleen voor. Ik lees de Bijbeltekst en laat mijn gedachten daarover gaan. Daarnaast studeer ik uit mijn boekenkast wat anderen over deze tekst gezegd hebben. Op internet zijn groepen predikanten die hun ervaringen delen over diezelfde tekst. Daar vind ik soms mooie ideeën.  Al gaande de week vormt zich een idee over hoe de dienst eruit moet zien. De liederen moeten bij de inhoud van de preek passen. Vaak kom ik dan bij liederen waarvan de inhoud aansluit bij de thematiek, maar die onbekend zijn. En onbekend maakt onbemind. De gemeente wil graag bekende liederen zingen.  Dit proberen we in Stavoren te ondervangen door een onbekend lied van de maand, dat elke zondag voor de dienst wordt gezongen. In Hindeloopen helpt de cantorij, wanneer een lied (nog) niet bekend is. Voor mij is het belangrijk om te weten welke liederen graag gezongen worden. In Hindeloopen en Stavoren heb ik daarom bij de uitgang van de kerk een A 4tje neergelegd met het verzoek te reageren op ‘Een goed gesprek over een lied dat mij inspireert’. Welk lied inspireert jou. Het liefst met een persoonlijk verhaal. Een aantal gemeenteleden hebben gereageerd. Wat mij opvalt in de reacties is dat de keuze vaak valt op liederen die hoop en troost brengen. Psalm 139 wordt vaak genoemd. Dat lied geeft hoop wanneer je moeilijke tijden doormaakt. Er is Eén die je door en door kent en die je, ondanks je tekortkomingen, nooit in de steek laat. Deze zondag zullen op veel plaatsen degenen herdacht worden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We beginnen met het zingen van deze psalm. Het lied waarin God ieder accepteert. Hij is erbij aan het begin en het einde van een mensenleven. Moge dit lied troostend zijn voor wie het nodig heeft.

Ds. Aafke Nicolai, predikant van Stavoren en Hindeloopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *